2017. július 16., vasárnap

Öregedés Elleni Projekt (ÖEP) javaslat - morálteológiai megközelítésben


Nagytiszteletű Úrhölgy / Úr !


    Építészmérnöki végzettséggel, 36. éve az informatikai szakmában dolgozom.
    Sajtóhírekből értesültem, hogy Amerikában az öregedés titkának megfejtésén, az öregedés folyamatának megállításán, sőt, visszafordításán dolgoznak.
    A téma fölkeltette az érdeklődésemet, elmélyedtem benne.
    Megértettem, hogy a Teremtés hatodik napján születtünk, alkonyat fele.  A Teremtő még nem fejezte be alkotó munkáját, ma is dolgozik rajtunk.  Munkamódszere az evolúció, amely a szülőpárok génkombinációjával létrehozott, a szülőkéinél jobb képességű utódok útján halad előre.  Az öregedés és a halál nem sorscsapás, hanem a félkész emberbe beleprogramozott önmegsemmisítő funkció, a túlnépesedés elkerülésére.  Azt is megértettem, hogy mi, az emberek vagyunk Isten szeme és Isten keze:  nekünk kell észrevennünk, hogy a Teremtés műve kész van, és nekünk kell az elkészült ember biológiai programjából kiiktatnunk az öregedés + halál funkciót.
    Ezen a ponton bennem, mint programozóban hivatástudat ébredt, hogy az Öregedés Elleni Projektet megszervezzem.
    Első gondolatom az volt, hogy a Magyar Államot próbálom megnyerni projektalapítónak, de a hivatalnokok a téma iránt közömbösek maradtak, elutasítottak.
   Ezért fordulok most Nagytiszteletű Úrhölgy / Úrhoz avval a kéréssel, hogy az irgalmas szeretet nevében karoljuk föl a ma még könyörtelenül halálra ítélt szegény öregeket.

Tisztelettel:
Budakalász, 2017. július 16.

Rácz András
fejlesztőmérnök, projektmenedzser

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Szószedet: homeostasis (önbévület*)

homeostasis : The maintenance of a dynamic steady state by regulatory mechanisms that compensate for changes in external circumstances. ___...